Willa, dziewczyna z lasu. Robert Beatty.

Długo zwlekałam z przeczytaniem tej książki, bo obawiałam się, że nie będzie tak wspaniała, jak od niej tego oczekuję.??‍♀️Spójrzcie tylko na tytuł i okładkę??. Tymczasem, „Willa, dziewczyna z lasu” rozwiała wszelkie moje obawy.

willa dziewczyna z lasu

Robert Beatty wykreował niepowtarzalny świat Gór Mglistych i niezwykłą bohaterkę, która łączy w sobie świat Indian Cherokee z leśnymi elfami??

„Willa, dziewczyna z lasu” to piękna literacko powieść ucząca odwagi, zaufania swojemu wewnętrznemu głosowi i otwartości na innych?. Idealna dla najmłodszych czytelników w wieku 11+?. Królową fantastyki to ja nie jestem, ale „Willa” ujęła mnie swoją baśniowością. Ma być ekranizacja, a już 26.01. ukazuje się drugi tom, czyli „Willa z Mrocznej Jamy”?. Zdecydowanie na niego czekam?, a okładkę możecie oglądać na stories.

willa dziewczyna z lasu
willa

„Great Smoky Mo­un­ta­in leżą na gra­ni­cy dzie­lą­cej Ka­ro­li­nę Pół­noc­ną i Ten­nes­see. Jako jedno z naj­star­szych pasm gór­skich na na­szej pla­ne­cie jest nie tylko naj­chęt­niej od­wie­dza­nym re­zer­wa­tem przy­ro­dy w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, lecz także naj­bar­dziej bio­lo­gicz­nie zróż­ni­co­wa­nym. Ro­śnie tam prze­szło ty­siąc sześć­set ga­tun­ków ro­ślin okry­to­na­sien­nych, sto ga­tun­ków drzew, pięć­dzie­siąt ga­tun­ków pa­pro­ci; wy­stę­pu­je trzy­dzie­ści ga­tun­ków sa­la­man­der… Można by długo wy­mie­niać.”

„Willa” to także powieść o jedności z przyrodą, a wiecie, ż bardzo cenię sobie takie wątki w książkach. Zostawiam Was z opisem miejsca akcji Willi, a jednocześnie jednych z najpiękniejszych gór na Ziemi??

Inne fajne książki dla dzieci i nastolatków.

Bibliotekara

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.